NE SPREGLEJTE

NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM

FURS bo v času turistične sezone poostreno nadzorovala oddajanje nepremičnin v najem, zaradi preprečevanja dela na črno. Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano.
Preberi več...

NAPOVED DOGODKOV na MOS-u

Napovedujemo naslednje dogodke na MOS-u:
- Slovensko-hrvaški poslovni forum (okrogli mizi: projekti energetske obnove-priložnosti v gradbenem sektorju in komunalna infrastruktura, gospodarjenje z odpadki in odpadnimi vodami), ki bo 12.9.2017
- okrogla miza: Delitvena ekonomija - globalni izziv v domačem okolju, ki bo 13.9.2017,
- okrogla miza: Zavezništvo za mlade, ki bo 15.9.2017.
Preberi več...

UGODNOSTI ZA ČLANE

Termo Paradiso

Ponujamo vam ugodnejše kopanje, obisk savne, fitnes centra, wellness storitve…

Preberi več...
Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Posavski regiji

Razpis razpisuje RRA Posavje (Ur. l. RS, št. 32/17).

Upravičenci: gospodarski subjekti iz statistične regije Posavje (6 občin).

Namen: pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, povečanje investicijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje kreditov…

Najnižji strošek kredita je 8.000€, najvišji 500.000€.

Upravičeni stroški so: stroški materialnih investicij (stroji in oprema, zemljišča, komunalno in infrastrukturno opremljanje, stroški gradnje ali nakupa objekta…). 

Rok za prijavo je odprt od 30.06.2017 do porabe sredstev oz. do zaprtja, ki je 15.05.2018.

Več o razpisu najdete na spletni strani RRA, kjer je dostopna tudi prijavna dokumentacija. 

ZADNJA AKTUALNA JAVNA NAROČILA

Cesta krških žrtev 67
SI - 8270 Krško

T: 07/492-53-43
T: 07/490-12-20
F: 07/490-12-21
E: janja.starc@ozs.si
C 2015 Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško. Vse pravice pridržane.