NE SPREGLEJTE

NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM

FURS bo v času turistične sezone poostreno nadzorovala oddajanje nepremičnin v najem, zaradi preprečevanja dela na črno. Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano.
Preberi več...

UGODNOSTI ZA ČLANE

Termo Paradiso

Ponujamo vam ugodnejše kopanje, obisk savne, fitnes centra, wellness storitve…

Preberi več...
Obveščamo vse samostojne podjetnike, ki svoj osebni račun uporabljate tudi za poslovne namene (to pomeni, da nimate za poslovanje ločenega transakcijskega računa, pač pa za poslovanje uporabljate kar svoj osebni račun), da od 1.7.2018 veljajo novosti.

S 1. julijem 2018 so se pričele uporabljati določbe Zakona o  plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki določajo, da morajo imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune, za namen javnega in brezplačnega dostopa do podatkov v Registru transakcijskih računov (RTR), zagotavljati podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti, in sicer preden začnejo te račune uporabljati za opravljanje dejavnosti. Omenjene določbe veljajo tudi za fizične osebe, ki osebni transakcijski račun že uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Nadzor nad izvajanjem določb je v pristojnosti Finančne uprave RS. Pojavila se je problematika, ko ponudniki plačilnih storitev (banke), ne posredujejo podatka, prejetega od stranke na AJPES, ker je odgovornost na strani podjetnika, lahko tudi v tem primeru plača globo. Finančna uprava je glede tega podala uradno izjavo, da je v skladu z ZPlaSSIED, pristojna za vodenje prekrškovnega postopka glede prekrškov, ko stranka ponudniku plačilnih storitev  ne zagotovi podatka, da transakcijski račun, katerega imetnik je kot fizična oseba, uporablja za opravljanje dejavnosti. Če stranka to dolžnost opusti, je storila prekršek. Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z globo od 500 do 5.000 evrov. V kolikor je podjetnik svojo obveznost izpolnil, tj. banki sporočil zahtevani podatek, banka pa tega podatka iz določenih razlogov ne želi sprejeti, za prekršek ni odgovoren. Odgovornost se presoja v vsakem primeru posebej, glede na dane okoliščine, zato je pomembno, da podjetnik lahko dokaže, da je svoj del obveznosti izpolnil. Zatorej vas želimo opozoriti, da ste dolžni v primeru, da svoj osebni račun uporabljate tudi v poslovne namene, o tem pred izvajanjem obvestiti pristojni organ (FURS).

ZADNJI AKTUALNI RAZPISI

ZADNJA AKTUALNA JAVNA NAROČILA

Cesta krških žrtev 67
SI - 8270 Krško

T: 07/492-53-43
T: 07/490-12-20
F: 07/490-12-21
E: janja.starc@ozs.si
C 2015 Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško. Vse pravice pridržane.