NE SPREGLEJTE

KORONA VIRUS

Čas v katerem smo je vsem nam nepoznan in katerega ni mogel predvideti nihče, je pa čas, ko je poleg omejitve širjenja COVID-19 virusa potrebno s primernimi ukrepi omogočiti obstoj gospodarstvu, še posebej obrtnikom in podjetnikom, ki ste temeljna celica celotnega gospodarstva. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s celotnim sistemom območnih zbornic je že pred razglasitvijo »izrednih« razmer v Sloveniji pristojne opozarjala na nujnost sprejetja ukrepov za blažitev posledic prihajajoče gospodarske krize in številni ukrepi, ki jih imamo danes v t. i. mega korona zakonu so predvsem po zaslugi zbornice, ker je sprva bilo na vas skoraj pozabljeno, enako so po zaslugi zbornice sproščeni določeni ukrepi in je možno opravljati določene dejavnosti.
Preberi več...

NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM

FURS bo v času turistične sezone poostreno nadzorovala oddajanje nepremičnin v najem, zaradi preprečevanja dela na črno. Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano.
Preberi več...

UGODNOSTI ZA ČLANE

Termo Paradiso

Ponujamo vam ugodnejše kopanje, obisk savne, fitnes centra, wellness storitve…

Preberi več...
FURS je objavila novo pojasnilo glede uporabe nižje stopnje DDV pri storitvah čiščenja in vzdrževanja cest in javnih površin. V novem pojasnilu uvodoma navaja dikcijo zakona o DDV, ki ureja nižjo stopnjo in podzakonskega predpisa – pravilnika, ki med nižjo stopnjo uvršča tudi pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč na javnih površinah, odstranjevanje snega in ledu s cest, letališč in drugih javnih površin, posipavanje javnih površin s soljo ali peskom, itd. ter dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo. Navajajo, da se v skladu s SKD ta dejavnost uvršča pod šifro N/81.290 in opozarjajo, da se med storitve javne higiene ne uvrščajo vse storitve pod to šifro, temveč le pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč, odstranjevanje snega in ledu s cest, letališč in drugih javnih površin, posipavanje javnih površin s soljo ali peskom, itd. ter dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo ter, da je nižjo stopnjo dopustno uporabljati le, če so prej navedene storitve opravljene na javnih površinah. Velikokrat gre pri opravljanju te dejavnosti za sestavljene storitve, zato pojasnjujejo, da je treba v vsakem posameznem primeru preveriti vse elemente transakcije. FURS opozarja vse davčne zavezance, ki ste pri izvajanju te storitve uporabili napačno davčno stopnjo, da lahko popravite napake iz preteklih obdobij na podlagi pravil samoprijave. Več o postopku in podrobnejša pojasnila najdete na spletni strani FURS-a

ZADNJA AKTUALNA JAVNA NAROČILA

Cesta krških žrtev 67
SI - 8270 Krško

T: 07/492-53-43
T: 07/490-12-20
F: 07/490-12-21
E: janja.starc@ozs.si
© 2020 Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško. Vse pravice pridržane.