NE SPREGLEJTE

NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM

FURS bo v času turistične sezone poostreno nadzorovala oddajanje nepremičnin v najem, zaradi preprečevanja dela na črno. Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano.
Preberi več...

UGODNOSTI ZA ČLANE

Termo Paradiso

Ponujamo vam ugodnejše kopanje, obisk savne, fitnes centra, wellness storitve…

Preberi več...
Obveščamo vas, da je v torek, 28. 2. 2023 potekala redna letna Skupščina OOZ Krško, na kateri smo sprejeli poročila o delu zbornice v preteklem letu ter planske dokumente za letošnje leto. Želimo vam na kratko predstaviti letošnji program dela Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško. Uvodoma navajamo, da zbornica poleg »članske« funkcije izvaja tržno dejavnost z oddajanjem nastanitvenih kapacitet, izvajanjem svetovalne dejavnosti za nečlane in ostale tržne dejavnosti, izvajamo tudi evropske projekte. Skupni finančni plan je tako razdeljen na dva dela, in sicer na netržni del (članarino), ki predstavlja približno 35% našega »proračuna« ter izvajanje tržnih dejavnosti, ki predstavlja 65% našega finančnega plana. V letošnjem letu bomo poleg osnovne funkcije, to je zastopanje interesov članov izvajali še svetovanje članom (svetovanje poteka iz različnih področij: gospodarsko statusno, davčno, delovno-pravno, predvsem smo specializirani za delovno-pravno zakonodajo in svetovanje o poslovanju na Hrvaškem … in ostalih področij iz poslovanja podjetij), izobraževanje (organiziramo številne seminarje, delavnice kot so splošna ali specialistična za posamezno stroko) – navedene aktivnosti so osnovne zbornične dejavnosti, ki jih skladno z zakonodajo lahko financiramo iz članarine. Naša zbornica se je skozi leta specializirala za svetovanje o poslovanju na Hrvaškem in tako smo svetovalni center za večino slovenskih podjetij, ki odhajajo delati na Hrvaško, izvajamo številne delavnice tega področja po celotni Sloveniji in na Hrvaškem in to je izključno tržna dejavnost (razen za člane OOZ Krško, ki imajo naš del svetovanja brezplačen, plačljiva je le storitev prevodov, taks …).

Zbornica pa poleg navedenega izvaja tudi številne druge aktivnosti, ki jih financiramo iz tržne dejavnosti, tako sem sodijo oddajanje obrazcev preko e-davkov za normirance, oddajanje e-računov, informiranje o aktualnih javnih naročilih in aktualnih razpisih in pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije, priprava številnih pravnih aktov podjetij, kot so pogodbe o zaposlitvi, pravilniki, ugovori in pritožbe, pisanje vlog, prošenj … koriščenje počitniških kapacitet pod ugodnejšimi pogoji za člane, organiziranje strokovnih ekskurzij in sofinanciranje le-teh, sofinanciranje mesečne karte za fitnes, razstavljanje na sejmih. Poleg navedenega pa imate člani OOZ Krško možnost, da enkrat letno prejmete povrnjene stroške izobraževanj in udeležbe na sejmih, do 60% vplačane članarine. V letošnjem letu planiramo organizirati številna izobraževanja, dve strokovni ekskurziji (enodnevna in večdnevna), razstavljati na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju in na mednarodnem obrtnem sejmu v Zaprešiću, sodelovati na zimskih športnih igrah obrtnikov, organizirati poslovni forum Slovenije in Hrvaške z udeležbo obeh gospodarskih ministrov – tema foruma bo kadrovska problematika, šli bomo v postopek spremembe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, z namenom znižanje le-tega, aktivnosti v zvezi z razgrnitvijo OPN MO Krško in številne druge aktivnosti v smislu zastopanja vaših interesov na lokalnem in nacionalnem nivoju. Veseli bomo vaših predlogov, saj želimo, da skupaj oblikujemo ugodno gospodarsko okolje. Hvala, da smo skupaj močnejši in uspešnejši.

ZADNJI AKTUALNI RAZPISI

ZADNJA AKTUALNA JAVNA NAROČILA

Cesta krških žrtev 67
SI - 8270 Krško

T: 07/492-53-43
T: 07/490-12-20
F: 07/490-12-21
E: janja.starc@ozs.si
© 2023 Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško. Vse pravice pridržane.