NE SPREGLEJTE

NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM

FURS bo v času turistične sezone poostreno nadzorovala oddajanje nepremičnin v najem, zaradi preprečevanja dela na črno. Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano.
Preberi več...

NAPOVED DOGODKOV na MOS-u

Napovedujemo naslednje dogodke na MOS-u:
- Slovensko-hrvaški poslovni forum (okrogli mizi: projekti energetske obnove-priložnosti v gradbenem sektorju in komunalna infrastruktura, gospodarjenje z odpadki in odpadnimi vodami), ki bo 12.9.2017
- okrogla miza: Delitvena ekonomija - globalni izziv v domačem okolju, ki bo 13.9.2017,
- okrogla miza: Zavezništvo za mlade, ki bo 15.9.2017.
Preberi več...

UGODNOSTI ZA ČLANE

Termo Paradiso

Ponujamo vam ugodnejše kopanje, obisk savne, fitnes centra, wellness storitve…

Preberi več...

Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018

Javno povabilo objavlja Zavod RS za zaposlovanje. Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda.


Predmet razpisa in upravičenci do usposabljanja: usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Usposablja se lahko brezposelne, in sicer:
- starejši od 50 let, prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
- stari 30 let in več, prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev,
- stari 30 let in več, ki imajo največ končano OŠ (ali nedokončano) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
- posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oz. so v določenem obdobju v večjem delu zastopane v evidenci brezposelnih oseb.


Prijavitelji: delodajalci (pravne ali fizične osebe) vpisani v Poslovni register in izpolnjujejo pogoje za prijavo (to je med drugim tudi poravnane davčne obveznosti)


Namen: omogoča, da potencialni delodajalci spoznajo brezposelne osebe in jih usposobijo za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja.


Čas usposabljanja: usposabljanje traja 2 meseca za enostavna, nezahtevna in manj zahtevna delovna mesta ali 3 mesece za zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta. Zagotoviti je potrebno mentorstvo in brezposelnega usposabljati praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu.


Višina razpoložljivih sredstev: na voljo je okvirno 7,37 milijona evrov in predvideva vključitev v program okoli 4.000 brezposelnih.


Povračilo stroškov: Zavod povrne stroške v višini 370€ za dvomesečno usposabljanje in 493€ za trimesečno usposabljanje. Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin se kot upravičeni strošek povrnejo le stroški zdravniškega pregleda.


Način prijave: na predpisanem obrazcu se odda ponudba (ali več ponudb) na območno službo ZRSZ. Ponudbe se odpirajo načeloma enkrat tedensko.


Odprto je do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018.


Več o javnem povabilu najdete na spletni strani https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018

 

ZADNJA AKTUALNA JAVNA NAROČILA

Cesta krških žrtev 67
SI - 8270 Krško

T: 07/492-53-43
T: 07/490-12-20
F: 07/490-12-21
E: janja.starc@ozs.si
C 2015 Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško. Vse pravice pridržane.