NE SPREGLEJTE

NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM

FURS bo v času turistične sezone poostreno nadzorovala oddajanje nepremičnin v najem, zaradi preprečevanja dela na črno. Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano.
Preberi več...

UGODNOSTI ZA ČLANE

Termo Paradiso

Ponujamo vam ugodnejše kopanje, obisk savne, fitnes centra, wellness storitve…

Preberi več...Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško je skupaj še s 6 sorodnimi organizacijami iz drugih držav bila del evropskega projekta Vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci – Partnerstva. Projekt so poimenovali BOBS (Building opportunities in Beauty sector). Projekt se je nanašal na lepotilni sektor, zato so vanj vključili vse frizerje in kozmetike združene v zbornici. Poleg Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško so v projektu sodelovale sorodne organizacije iz Hrvaške–Zagreb, Nemčije-Frankfurt, Belgije-Antwerpen, Italije-Vicenza, Malta in Turčija-Mersin. Zaključno konferenco so skupaj s Zagrebčani gostili Krčani.

V projektu so se osredotočil na tri strateška področja, in sicer sociološko-demografske spremembe, higiensko-sanitarni pogoji v sektorju ter izobraževanje in usposabljanje. Udeleženci projekta so tako iskali nove priložnosti v frizersko-kozmetičnemu sektorju, s poudarkom na vseh treh strateških področij. Zakaj so izbrali ravno ta tri strateška področja? Sociološko demografske spremembe so neizbežne tudi v tem sektorju, saj je povečan trend migracij, kar pomeni, da v salone prihajajo stranke z drugačno strukturo las in tipi kože, drugačnim načinom življenja, drugačno kulturo in veroizpovedjo, drugačnimi potrebami, modnimi trendi… Eno izmed ključnih dejavnikov teh sprememb je tudi staranje populacije, ki je neizbežno. Projicirali so predvideno starostno dobo leta 2065 in prišli do rezultatov, da bodo moški takrat stari 86,6 let, ženske pa 91,5 let. Vse te sociološko demografske spremembe pomenijo, da se bo obravnavani sektor moral prilagoditi sedanjim in bodočim razmeram. Drugo strateško področje so bili higiensko-sanitarni pogoji v sektorju, kjer je bil dan poudarek zaščiti uporabnikov (zaposlenih) in tudi strank v salonih. V prvi vrsti je bil namen proučevanja, da se v smislu preprečevanja bolezni zaščiti frizerje in kozmetike z uporabo zaščitnih sredstev, ergonomsko oblikovanim pripomočkov ter tudi stranke z izbiro kozmetike, ki temelji na naravnih sestavinah. Predlagajo tudi poenotenje pogojev za vse države EU, saj so ugotovili, da se navkljub priporočilom EU zakonodaja na tem področju razlikuje od države do države. Zanimiva je ugotovitev, da ima Slovenija to področje urejeno najstrožje izmed držav, ki so sodelovale v projektu. Tretje področje je področje usposabljanja in izobraževanja, v sklopu tega so proučevali izobraževalne sisteme, predvsem v poklicnem izobraževanju, osredotočili so se tudi na usposabljanje odraslih učečih se oseb. Ugotovili so, da je izobraževalni sistem Slovenije, Hrvaške in Nemčije podoben, saj je bil delno narejen po vzoru Nemčije. V Belgiji je izobraževalni sistem zelo zanimiv in učinkovit, saj poteka obvezno izobraževanje do 18 leta, otroci stari 12 let zaključijo z osnovno šolo, do 18 leta se splošno izobražujejo, potem pa se vključijo v poklicne šole, ki potekajo izključno na praktičnem izobraževanju. V sklopu tega področja so preverjali tudi vstopne pogoje in prišli do zaključkov, da je Slovenija preveč liberalizirala vstopne pogoje, kar bo v prihodnosti prineslo veliko škode sektorju v smislu kvalitete in strokovnosti.

Kot produkt – rezultat projekta bo kurikulum odličnosti, ki bo kmalu izdan v vseh jezikih držav udeleženk projekta.

ZADNJI AKTUALNI RAZPISI

ZADNJA AKTUALNA JAVNA NAROČILA

Cesta krških žrtev 67
SI - 8270 Krško

T: 07/492-53-43
T: 07/490-12-20
F: 07/490-12-21
E: janja.starc@ozs.si
© 2024 Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško. Vse pravice pridržane.