NE SPREGLEJTE

NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM

FURS bo v času turistične sezone poostreno nadzorovala oddajanje nepremičnin v najem, zaradi preprečevanja dela na črno. Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano.
Preberi več...

UGODNOSTI ZA ČLANE

Termo Paradiso

Ponujamo vam ugodnejše kopanje, obisk savne, fitnes centra, wellness storitve…

Preberi več...

NEMČIJA
Vse prevoznike, ki vozite v Nemčijo obveščamo, da tudi letos velja turistična omejitev prometa za tovorni promet (vozila nad 7,5 t NDM) in sicer v času od 1. julija do 31. avgusta (sobote od 7.00 do 20. ure). Več informacij: http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/lkw-fahrverbot-in-der-ferienreisezeit.html.

KARTELNO DOGOVARJANJE PROIZVAJALCEV TOVORNIH VOZIL

Lastniki tovornih vozil se od leta 1997 do 2011 ob nakupu novega tovornega vozila več zvenečih evropskih blagovnih znamk (MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF) zaradi kartelnega dogovarjanja proizvajalcev, plačevali več. To je ugotovila Evropska komisija in jim naložila rekordno visoko kazen in kupcem odprla možnost za povračilo preveč plačane kupnine. To pomeni, da lahko zahtevate povračilo. Do delnega povračila ste upravičeni tudi kupci rabljenih tovornih vozil. Obrtno-podjetniška zbornica vsem članom lahko pomaga, da v sodelovanju z nizozemskim partnerjem dobite povrnjeno preveč plačano kupnino. Slovenski kupci, ki ste kupili vozilo neposredno ali preko lizinga (gre za srednja vozila od 6 do 16 ton, težka vozila nad 16t in vlačilce).  Po pričakovanjih nizozemske fundacije bo moč dobiti vračilo med 2.500€ in 5.000€. Za zastopanje pri fundaciji se prijavite oz. posredujete podatke preko spletne strani https://www.truckclaim.org/en/chamber-craft-and-small-business-slovenia (tu oddate tudi pooblastilo za zastopanje). Dodatne informacije lahko prejmete pri nas v pisarni zbornice ali pri sekciji v Ljubljani.

AVTOPREVOZNIKI – nov obrazec za prevoze v AVSTRIJO
V Avstriji je s 1. junijem 2017 stopila v veljavo novela LSD-BG, ki prinaša določene poenostavitve pri najavah napotitev voznikov za prevozna podjetja (za osvežitev spomina, so se z letošnjim letom zaostrili pogoji za izvajanje storitev v Avstriji in enako je veljalo tudi za prevoznike). Poenostavljen oz. za voznike je nov ZKO obrazec prijave. Nova ureditev določa, da bodo prijave čezmejnih napotitve mobilnih delavcev v Avstriji v transportu le še "pavšalne" in sicer za 6 mesecev, ter tako neodvisne od konkretne posamezne napotitve. Pri tem bo ob običajnih podatkih (o delodajalcu, zastopniku, kontaktni osebi - če to ni voznik, začetku delovnega razmerja napotenega delavca pri delodajalcu ter višini njegove plače, načinu opravljanja dejavnosti oz. uporabi napotenega delavca in, če je to potrebno v izvorni državi, npr. za državljana tretjih držav, tudi o zadevnem delovnem dovoljenju) potrebno v tem časovnem obdobju prijaviti v Avstriji (le) aktivnega zaposlenega in registrsko številko vozil, ki jih bo vozil (vpišete lahko eno ali več vozil). Prav tako bo potrebno prijaviti vse spremembe glede uporabe vozila ali zaposlenega. Nova ureditev predvideva ločen pristop oz. "splitting" dokumentacije. Že ob vstopu v Avstrijo bo potrebno v vozilu zagotoviti dostopnost pogodbe o zaposlitvi oz. ustrezne službene izkaznice v nemškem ali angleškem jeziku ter evidenco delovnega časa (nadzornim organom je potrebno zagotoviti vpogled v te evidence, na LKW digitalna naprava, za zadnjih 28 dni). Drugo dokumentacijo (plačilno listo, potrdila o plačilih plače oz. potrdila o plačilih bank, dokumente o ustrezni plačni uvrstitvi), pa je potrebno na zahtevo nadzornih organov za zadevni in pretekli mesec posredovati v 14 dneh v nemškem jeziku. Dokumentacijo je mogoče zagotoviti v fizični ali v elektronski obliki tako, da je na kraju nadzora elektronsko neposredno vizualno dosegljiva (prenosni računalnik, tablica ipd.) in da jo je mogoče posredovati tudi drugim nadzornim organom. Tako morate imeti pri prevozih v Avstrijo pri sebi: obrazec A1, pogodbo o zaposlitvi, kopijo prijave ZKO-3Trans, evidenca delovnega časa (razvidna iz tahografa). Predvidevamo, da bodo na tem področju še dodatna pojasnila, navodila o čemer vas bomo obveščali.

ČEZMEJNO OPRAVLJANJE STORITEV V AVSTRIJI ZA PREVOZNIKE
Z začetkom letošnjega leta je Avstrija zaostrila pogoje opravljanja čezmejnih storitev, saj je sprejela t.i. protidamping-ški zakon. Največje novosti so na področju transportnih storitev, zato vam v nadaljevanju podrobneje navajamo obveznosti: Za prevoz blaga in potnikov, na ozemlju Republike Avstrije morate prevozniki imeti urejeno spodaj navedeno. Vaši zaposleni – vozniki so napoteni delavci in morajo v vozilu imeti: A1 obrazec (obrazec se pridobi na ZZZS na podlagi izpolnjenega vprašalnika – vprašalnik lahko prejmete v pisarni zbornice, A1 je izdan na predpisanem obrazcu, zato prevod zanj ni potreben); izpolnjen formular prijave za napotenega delavca - ZKO3 obrazec (za sektor transporta bo poseben obrazec, ki bo objavljen v kratkem), ki mora biti narejen pred vsakim vstopom v Avstrijo, za dolgoročne pogodbe se lahko odda prijava za 3 mesece (obrazec se izpolni na spletni strani); evidenca delovnega časa v nemščini (razvidno število delovnih ur, ki so bile opravljene na teritoriju Avstrije – vzorec evidence lahko v nemškem jeziku dobite v pisarni zbornice); pogodbo o zaposlitvi, ki mora biti v nemškem jeziku in/ali aneks k pogodbi o zaposlitvi (vzorec aneksa v nemškem jeziku lahko prejmete v pisarni zbornice, ko govorimo o pogodbi o zaposlitvi ne more biti to vzorec v nemškem jeziku, saj gre za prevod obstoječe pogodbe o zaposlitvi sklenjene v Sloveniji) - ni obvezen prevod od uradnega sodnega prevajalca; plačilne liste iz katerih je razvidno, da so bile vozniku obračunane ure po minimalnih avstrijskih postavkah v nemškem jeziku; dokazilo o izplačilu plače iz preteklega meseca v nemškem jeziku, ki dokazuje, da je bil za ves čas vožnje v Avstriji voznik plačan po avstrijski tarifi (višino tarif lahko prejmete v pisarni zbornice); potrdilo o bančnem nakazilu plače; licenco skupnosti; evropsko potrdilo (prevozniki, ki imate licenco skupnosti ne potrebujete evropskega potrdila, ostali pa potrebujete še EU potrdilo, ki ga lahko pridobite v nemškem jeziku, izdajatelj tega potrdila je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (vlogo prejmete v pisarni zbornice)). Pri obračunu delovnih ur morate biti pozorni,  da se vozniku izplača min. urna postavka le za opravljene delovne ure, ki jih je voznik opravil na  ozemlju Avstrije. To mora biti razvidno iz plačilne liste (v delovni čas voznika pa štejemo le čas, ki se zabeleži kot vožnja (volan) ali drugo delo (kladivca), v delovni čas ne vštejemo čas odmora, čas počitka in razpoložljivosti).  V tabeli urnih postavk so navedeni zneski, ki se zvišujejo glede na delovno dobo – v to delovno dobo štejemo čas (celotne) delovne dobe, ki jo je opravljal npr. kot voznik. Navedeno velja za vse vrste vozil (ne glede na velikost, težo, nosilnost, število sedežev… vozila). Torej napotitev je potrebna pri kabotažnih prevozih (mesto naklada in razklada v Avstriji), prevozih v Avstrijo (mesto naklada izven Avstrije, razklad v Avstriji), prevozi iz Avstrije (naklad v Avstriji, mesto razklada izven Avstrije). Kdaj pa napotitev ni potrebna – izjeme so pri tranzitnem prevozu blaga in potnikov, to je takrat, ko se v Avstriji ne izvaja niti nakladanje niti razkladanje tovora ali se ne začne ali konča prevoz oseb. Izjema je tudi prevoz za lastne potrebe (iz tovora, dokumentacije mora biti striktno razvidno, da gre za prevoz blaga ali zaposlenih za lastne potrebe, to pomeni za z vozili npr. dostavite ali greste iskat blago od/za izvajanje svoje dejavnosti, takšen prevoz predstavlja le pomožno dejavnost vašega podjetja za izvajanje dejavnosti podjetja). Izjema je tudi, če dejavnost prevoza izvaja (vozi) samostojni podjetnik ali lastnik podjetja (npr. d.o.o.), če je lastnik najmanj 25% podjetja – kot dokazilo morate imeti prevedeno v nemški jezik izpis podatkov iz poslovnega registra. Kršitve teh določil lahko povzročijo, da bo prevoznik poleg denarnih kazni lahko dobil tudi prepoved dela v Avstriji. V kolikor prevoznik ne zagotovi plačevanja voznikov po predpisih Avstrije, se lahko to zahteva od naročnika prevoza. Posebnost je še, da delavcem, ki prihajajo iz tretjih držav in iz Hrvaške, lahko avstrijski zavod za zaposlovanje ne odobri opravljanje dela na ozemlju Avstrije. Prevozniki, ki kot s.p. sami opravljajo prevoze ne potrebujejo izpolnjevati teh pogojev.


PREVOZ ZA LASTNE POTREBE:
Prevozi z vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 t (in se uporabljajo za prevoz materiala, opreme ali strojev za voznikovo uporabo pri njegovem delu) in pod pogojem, da se prevozi opravljajo do 100 km od sedeža podjetja in pod pogojem, če vožnja z vozilom ni voznikova glavna dejavnost so z 2. marcem 2015, izvzeti iz obveznosti spoštovanja pravil o času vožnje, odmorih in počitkih voznikov. Šteje se, da gre za prevoz blaga za lastne potrebe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  blago, ki se prevaža, mora biti v lasti izvajalca prevoza ali biti prodano, kupljeno, dano v najem, najeto, izdelano, dopolnjeno ali popravljeno s strani izvajalca prevoza;  namen poti mora biti prevoz blaga do ali od izvajalca prevoza ali za njegov premik bodisi znotraj podjetja ali zunaj, vendar le za potrebe izvajalca prevoza; motorna vozila, uporabljena za tak prevoz, morajo voziti zaposleni pri izvajalcu prevoza; vozila morajo biti v lasti izvajalca prevoza ali najeta. Oseba, ki opravlja prevoz za lastne potrebe, mora imeti v vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe (na primer račun, dobavnico, odpremnico, pogodbo o zaposlitvi, potrdilo…).

GASILNI APARATI V VOZILIH

Prišlo je do spremembe glede gasilnih aparatov v vozilih. Po Pravilniku o delih in opremi vozil je določilo, da je obvezna oprema vozil z gasilniki za vozila za javni prevoz potnikov, avtobuse in tovorna vozila (za vozila kategorij M(1) in N(1) z gasilno sposobnostjo najmanj 8A, 55B, za ostala vozila z gasilno sposobnostjo najmanj 21A, 113B). Pravilnik ne predpisuje težo gasilnikov za posamezna vozila! Po tem Pravilniku je obvezna oprema tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov še podložne zagozde (najmanj 2 kosa), razen za vozila kategorije N(1), O(1) in O(2); dodatni varnostni trikotnik za označitev, da je vozilo ustavljeno na cestišču, ki mora biti homologiran po Pravilniku UN/ECE R 27 – samo za tovorna vozila in avtobuse, če vlečejo priklopno vozilo, in motorno vozilo, ki vozi na koncu kolone, če motorna vozila vozijo v organizirani koloni; kladivo za razbijanje stekla – samo za vozila kategorij M(2) in M(3) (najmanj 2 kosa).

 

KABOTAŽA

Sekcija za promet pri OZS je objavila pravila »igre« glede kabotaže v državah EU (opaziti je veliko nejasnosti glede opravljanja kabotaže). Sekcija na vprašanje »Kako se pravilno izvaja kabotaža v državah EU?« pojasnjuje. Izhajajoč iz Uredbe EC št. 1072/2009 lahko cestni prevoznik, ki ima sedež v eni izmed držav članic EU, v drugi državi članici EU opravi največ 3 kabotažne prevoze z istim vozilom v 7 dneh od dneva, ko je tovor v tej državi razložil. Pogoj je torej, da pred izvajanjem kabotaže izvede poln mednarodni prevoz med dvema državama oziroma med neko tretjo državo ter to državo v kateri izvaja kabotažo (primer: Če pripelje blago v Italijo iz Slovenije ali iz Avstrije ali iz Srbije ipd... potem lahko v Italiji opravi do največ 3 kabotaže v 7 dneh šteto od dneva zadnjega razlaganja v Italiji). To je osnovno pravilo. Dodatno pravilo pa pravi, da prevoznik lahko potem, ko je v drugi državi članici razložil tovor, ki ga je pripeljal iz druge države, lahko opravi do največ 3 kabotažne prevoze tudi v tretjih državah članicah EU s tem, da lahko opravi v državi, v katero je pripeljal s praznim vozilom, samo 1 kabotažni prevoz. Ta kabotažni prevoz pa mora opraviti najkasneje v 3 dneh od vstopa nenatovorjenega vozila v to državo. Seveda pa poleg tega še vedno velja časovna omejitev za vse te kabotaže in sicer 7 dni od datuma razlaganja tovora (primer: Slovenski prevoznik pripelje blago iz Slovenije v Avstrijo in razlaga v Avstriji 08.10.2014. S tem je dobil pravico da opravi 3 kabotaže v Avstriji, ki pa jih mora opraviti najkasneje do 15.10.2014. Lahko pa gre s praznim vozilom v Italijo, kjer lahko izvede največ eno kabotažo, če ne preseže časovne omejitve 7 dni in pa dodatne časovne omejitve 3 dni. Torej, če npr. še isti dan 08.10.2014 vstopi prazen iz Avstrije v Italijo ima čas da to eno kabotažo izvede do 11.10.2014. Seveda mora imeti s seboj CMR s katerim dokazuje prevoz med Slovenijo in Avstrijo). Drugače povedano pomeni, da naj bi slovenski cestni prevoznik ne mogel opraviti kabotaže v Italiji, če vstopi v to državo s praznim vozilom iz Slovenije. Če pa je tovor razložil npr. v Avstriji potem lahko iz te države vstopi prazen v Italijo in tam opravi eno kabotažo v treh dneh od vstopa v Italijo in največ v 7 dneh od datuma razlaganja v Avstriji. Sekcija predlaga, da se v osnovi držite teh pravil, saj so usklajene s predstavniki ministrstva pristojnega za promet. Nekaj zadev je še nepojasnjenih, za kar so zaprosili za pojasnilo v Bruselj.

DIGITALNI TAHOGRAFI - UPRAVLJANJE BLOKAD

Sekcija prevoznikov pri OZS prevoznike opozarja na obveznost prevoznega podjetja, ki se nanaša na vnos blokad oz. zaklepanja podatkov v digitalnem tahografu na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85. Uredba v 7. točki Priloge 1B določa obveznosti podjetja iz naslova upravljanja blokad v digitalnem tahografu. Ta funkcija omogoča upravljanje blokad, ki jih nastavi podjetje za omejitev lastnega dostopa do podatkov v režimu del v podjetju. Na zbornici lahko, kot pomoč pri nastavitvi blokad prejmete navodila za uporabo digitalnih tahografov. Glede navedenega v Nemčiji že nekaj časa poteka poostren nadzor (globa za neupoštevanje Uredbe znaša minimalno 750€ - enako velja tudi v Sloveniji). Sekcija za promet pri obrtni zbornici je na pristojno ministrstvo poslala »paket« pripomb in predlogov za spremembo Uredbe o odpadkih (v povezavi z obvezno registracijo prevoznikov odpadkov iz Velike Britanije, Nemčije, Nizozemske in Italije – te države tudi za slovenske prevoznike zahtevajo registracijo); hitrejši postopek spremembe; odgovornost imetnika nevarnih odpadkov, da zagotovi kopijo izpolnjenega evidenčnega lista; znižanje glob, ki so zelo visoke.


GLOBE ZA PREVOZE BREZ VELJAVNEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Sredi aprila (19.4.2014) so pričele veljati spremembe Zakona o voznikih, s katerim se določa nova višina globe za voznike, ki opravljajo prevoz blaga ali prevoz potnikov brez veljavnega vozniškega dovoljenja (globa je določena tudi za prevoznika, ne samo voznika). Na štajerski avtocesti je zaradi obnovitvenih del spremenjena prometna signalizacija tako, da je na tem odseku prepoved prehitevanja za tovorna vozila ves čas dneva.

PARKIRANJE TOVORNIH VOZIL NA POČIVALIŠČIH AVTOCEST:

Kot ste prevozniki gotovo že seznanjeni je pred kratkim bil poostren nadzor nad parkiranjem na počivališčih avtocest in hitrih cest. Sekcija pri OZS je dosegla dogovor glede omenjene problematike, ki si ga lahko ogledate na spretni strani sekcije na naslovu http://www.ozs.si/Ozbornici/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Informacije.aspx v prvi alineji pod Koristne informacije.

ZADNJI AKTUALNI RAZPISI

ZADNJA AKTUALNA JAVNA NAROČILA

Cesta krških žrtev 67
SI - 8270 Krško

T: 07/492-53-43
T: 07/490-12-20
F: 07/490-12-21
E: janja.starc@ozs.si
© 2024 Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško. Vse pravice pridržane.