NE SPREGLEJTE

NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM

FURS bo v času turistične sezone poostreno nadzorovala oddajanje nepremičnin v najem, zaradi preprečevanja dela na črno. Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano.
Preberi več...

UGODNOSTI ZA ČLANE

Termo Paradiso

Ponujamo vam ugodnejše kopanje, obisk savne, fitnes centra, wellness storitve…

Preberi več...

MASTER 5 – izdelan model mojstrske šole
Podatki o projektu:
Evropski projekt Erasmus + KA3 (odobren za sofinanciranje 31. maja 2017 od 11 projektov na ravni celotne Evrope).

Trajanje projekta: 1. september 2017 do 31. avgust 2019

Vir financiranja: Erasmus+

Vrednost projekta: 334.333,54 EUR, Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško: 68.632,00 EUR


Partnerji:
Slovenija:
- Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško - vodilni partner
- Občina Krško
- Šolski center Krško-Sevnica
Hrvaška:
- Hrvatska obrtnička komora (hrvaška obrtna zbornica)
- Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih
Srbija:
- Regionalna razvojna agencija Bačka (Novi Sad)
Nemčija:
- Kroatische Wirtschaftsvereinigung e.V. (Hrvaška gospodarska zveza)

Pridruženi partnerji
Slovenija:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Srbija:
Unija poslodavaca Vojvodine

S projektom so bile prepoznane in razvite nadaljnje možnosti izobraževanja in usposabljanja po končanem poklicnem in srednješolskem izobraževanju, v partnerstvu z lokalno skupnostjo, izobraževalnimi ustanovami, obrtniki, podjetniki in socialnimi partnerji s poudarkom na izobraževanju skozi dualni sistem izobraževanja - učenje na delovnem mestu. Projekt je namenjen malim in srednje velikim podjetjem, obrtnikom, kot tudi tistim, ki so ključni stebri v področjih držav partneric projekta, MSP-ji so bili vključeni v vse segmente izvajanja projekta.

V projektu smo izvedli naslednje aktivnosti:
- Primeri dobre prakse iz Nemčije – študijski obisk v Frankfurt in dokument, ki vključuje najboljše prakse (kurikulum in način izvajanja mojstrske šole) - izdelan primer dobre prakse
- Analiza poslovanja podjetnikov (vprašalniki za MSP) – zaposlitvene možnosti, potrebe podjetij, delovna priporočila, veščine delavcev
- Analiza izobraževanja (prikaz in opis izobraževalnega sistema v posamezni državi, možnosti za razvoj mojstrske šole (zakonodaja))
- Razvoj mojstrske šole (izvedba okroglih miz, izdelava smernic za oblikovanje kurikuluma mojstrske šole za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo
- Izobraževanje mentorjev
- Izdelava kurikuluma – modela mojstrske šole v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji

Cilji projekta:
- Podpirati razvoj in prepoznavnost poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja
- Oblikovanje novega modela mojstrske šole, ki temelji na dualnem sistemu izobraževanja (WBL).
- Zagotoviti potrebe po znanju in mobilnosti delovne sile na regionalnem trgu dela, v skladu z Agendo za nova znanja in nova delovna mesta (New skills Agenda)
- Okrepiti regionalno partnerstvo na področju nadaljnjih možnosti izobraževanja in usposabljanja po končanem poklicnem in srednješolskem izobraževanju temelječega na dualnem sistemu izobraževanja. projekta.

Spletna stran: www.master-5.eu


ZADNJI AKTUALNI RAZPISI

ZADNJA AKTUALNA JAVNA NAROČILA

Cesta krških žrtev 67
SI - 8270 Krško

T: 07/492-53-43
T: 07/490-12-20
F: 07/490-12-21
E: janja.starc@ozs.si
© 2024 Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško. Vse pravice pridržane.